bokomslag

Aristoteles Politiken

234.00kr

Ur förordet: Politiken är en utläggning om statskonsten, dess teori och praktiska utformning. Här behandlar Aristoteles frågan om hur man skall organisera statens affärer, och med stat menas en grekisk polis, stadsstat, som står i motsats till primitiva stamsamhällen med klanhövdingar (som européernas) å den ena sidan och österländska despotier å den andra. Polis var den typ av statsbildning som övervägde under hela det klassiska Greklands storhetstid fram till ca. år 300 f. Kr. En polis var en oberoende stat (något som Aristoteles själv trycker på), med en tättbebyggd del, staden, och den omgivande landsbygden. Den styrdes av lagar och förordningar, och dess kärna utgjordes av politai, kåren av medborgare.

1 in stock

Product Description

Ur förordet: Politiken är en utläggning om statskonsten, dess teori och praktiska utformning. Här behandlar Aristoteles frågan om hur man skall organisera statens affärer, och med stat menas en grekisk polis, stadsstat, som står i motsats till primitiva stamsamhällen med klanhövdingar (som européernas) å den ena sidan och österländska despotier å den andra. Polis var den typ av statsbildning som övervägde under hela det klassiska Greklands storhetstid fram till ca. år 300 f. Kr. En polis var en oberoende stat (något som Aristoteles själv trycker på), med en tättbebyggd del, staden, och den omgivande landsbygden. Den styrdes av lagar och förordningar, och dess kärna utgjordes av politai, kåren av medborgare.

Additional Information

Weight 0.321 kg