Kris och Kritik

Kris och kritik är en relativt nystartad tidskrift för kritisk teori och estetik med långtgående kapitalismkritiska ambitioner.

Showing all 2 results